Wind Generator

 

 ภาพกังหันลมผลิตไฟฟ้า ขนาด 200 W  “ศูนย์ทดลองวิชาการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จังหวัดปทุมธานี”

คุณทราบหรือไม่ว่า ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ เดินทางผ่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ไปนิดเดียว
คุณจะได้พบกับแหล่งวิทยาการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมากมาย รวมกันอยู่ที่นี่


ศูนย์ทดลองวิชาการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จังหวัดปทุมธานี
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลขที่ 14/4
หมู่ 10 .พหลโยธิน.คลองหนึ่ง.ปทุมธานี 12120
 

 

 

เลย ม.ธรรมศาสตร์ และ AIT ชิดซ้ายไว้ เห็นป้ายด้านบนก็เตรียมเลี้ยวซ้ายเข้าไปได้เลย

เข้าไปอีกประมาณ 200 เมตร สำนักงานฯ จะอยู่ทางด้านขวามือ

เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนมากมายรวมไว้ที่นี่ เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้กับประชาชนผู้สนใจ

Wind Generator 200 W