Wind Generator

 

 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
“สถานบ่มเพาะนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ แห่งชาติ”


        "ผู้เขียนเอง ก็ทำงานอยู่ในแวดวงวิชาการระดับอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์คนหนึ่ง ยอมรับว่าเพิ่งจะรู้จักโรงเรียนแห่งนี้ รู้สึกประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินลงจากรถ เมื่อได้รับการยกมือไหว้ทักทาย จากนักเรียนกลุ่มหนึ่งซึ่งยังไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ซึ่งกระทำต่อผู้มาเยือน แม้เส้นทางในการเดินทางสู่โรงเรียนแห่งนี้อาจจะไกลสักหน่อย ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โรงเรียนแห่งนี้มุ่งเน้น ปลูกฝังและให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนโดยเฉพาะ ลักษณะการเรียนการสอนเป็นแบบโรงเรียนกินนอน ไม่ใช่เฉพาะนักเรียนเท่านั้น แต่รวมไปถึงคณาจารย์ผู้ประสาทวิชา ซึ่งต้องพักอาศัยอยู่ภายในโรงเรียน เพื่อควบคุมดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด นับว่าเป็นการเสียสละอย่างสูง การเรียนการสอนจึงทำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยปราสจากสิ่งรบกวนภายนอก ไม่มีปัญหารถติด หรือมลพิษด้านต่างๆ นับเป็นการสร้างบรรยากาศการศึกษาที่ยอดเยี่ยม ที่สำคัญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริม การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ใช่แต่เพียงในตำราเท่านั้น ซึ่งเห็นได้จากกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน ซึ่งโดยภาพรวมนับเป็นโรงเรียนในฝันแห่งหนึ่งของผู้เขียนเลย หากประเทศไทยเรามีสถานศึกษาแบบนี้มากๆ ก็คงจะดีไม่น้อย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนได้ที่ www.pccl.ac.th "

*** สัดส่วนนักวิทยาศาสตร์ต่อประชากร 10,000 คน ของประเทศเยอรมันเท่ากับ 55 ประเทศอังกฤษเท่ากับ 84 ประเทศญี่ปุ่นเท่ากับ 83 ส่วนประเทศไทยอยู่ที่ 2 คน
พวกเราคนไทยคิดกันอย่างไรเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว...

 โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

 

สวนวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
 

กังหันลมผลิตไฟฟ้า Wind Gen 200W ตัวใหม่
 

ต้นแบบ "บ้านพอเพียง" ซึ่งใช้พลังงานสะอาดร่วม ทั้งลมและแสงแดดมาผลิตกระแสไฟฟ้า
บ้านในจินตนาการของหลายๆ ท่าน รวมทั้งตัวผู้เขียน
 

อ.พัลลภ (เสื้อสีเหลือง) และทีมคณาจารย์ รวมถึงทีมงานน้ำใจงามจากสหฟาร์ม (ลพบุรี) ที่เข้ามาช่วยในงานติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า (สองท่านทางด้านขวามือ)

VDO File